A+ A A-

Năng lực công ty

 

Hồ sơ năng lực

Download

company profile.

CÔNG TY CHUYÊN PHÂN PHỐI SẢN PHẨM THÉP CHÍNH SAU:

 


 

CÁC DỰ ÁN CHÍNH CÔNG TY CUNG CẤP THÉP:

 


THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC: 

Thông tin cổ đông

Báo cáo thường niên

Đại hội đồng cổ đông

Địa chỉ: 69 Quang Trung - Quận Hải Châu - TP. Đà Nẵng.