A+ A A-

Đại hội cổ đông năm 2011

Download

Báo cáo TN 2011.

Download

Kế hoạch ĐT 2012.

Download

Biên bản năm 2011 của Đại hội đồng cổ đông.

Download

Báo cáo của BKS 2011.

Download

Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm tài chính 2011.

 

Thông tin cổ đông

Báo cáo thường niên

Đại hội đồng cổ đông

Địa chỉ: 69 Quang Trung - Quận Hải Châu - TP. Đà Nẵng.