A+ A A-

Điều lệ Công ty

Xin giới thiệu đến quý cổ đông điều lệ của Công ty Cổ phần Kim khí Miền Trung.

Điều lệ công ty

Ngày 12-4-2018.

 

Thông tin cổ đông

Thông tin doanh nghiệp

Đại hội cổ đông

Báo cáo thường niên

Địa chỉ: 69 Quang Trung - Quận Hải Châu - TP. Đà Nẵng.