A+ A A-

Quy chế công bố thông tin

Quy chế công bố

Thông tin của Công ty CP Kim khí Miền Trung.

 

Thông tin cổ đông

Báo cáo thường niên

Đại hội đồng cổ đông

Địa chỉ: 69 Quang Trung - Quận Hải Châu - TP. Đà Nẵng.