A+ A A-

Quy chế công bố thông tin

Quy chế công bố

Thông tin của Công ty CP Kim khí Miền Trung.

 

Thông tin cổ đông

Thông tin doanh nghiệp

Đại hội cổ đông

Báo cáo thường niên

Địa chỉ: 69 Quang Trung - Quận Hải Châu - TP. Đà Nẵng.