A+ A A-

Thay đổi nhân sự - HĐQT Công ty Cổ phần Kim khí Miền Trung

Ngày 28/03/2019 tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019, Công ty Cổ phần Kim khí tiến hành bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020 , cụ thể nội dung như file đính kèm:

Download

File đính kèm

Thông tin cổ đông

Thông tin doanh nghiệp

Đại hội cổ đông

Báo cáo thường niên

Địa chỉ: 69 Quang Trung - Quận Hải Châu - TP. Đà Nẵng.