A+ A A-

KMT-Ký hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2019

Vui lòng mở file đính kèm:

Download

KMT-Ký hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2019

Thông tin cổ đông

Thông tin doanh nghiệp

Đại hội cổ đông

Báo cáo thường niên

Địa chỉ: 69 Quang Trung - Quận Hải Châu - TP. Đà Nẵng.