A+ A A-

THÔNG BÁO - BÁN ĐẤU GIÁ NHÀ ĐẤT ÚT TỊCH TP.HCM

 

Hồ sơ đấu giá nhà đất kèm theo:

Download

Hồ sơ đấu giá

Thông tin cổ đông

Báo cáo thường niên

Đại hội đồng cổ đông

Địa chỉ: 69 Quang Trung - Quận Hải Châu - TP. Đà Nẵng.