A+ A A-

Quyết định miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc Công ty

Ông Ngô Văn Phong không còn là Phó Tổng Giám đốc Công ty kể từ ngày 01/02/2020.

Lý do: Nghỉ hưởng chế độ hưu trí theo quy định.

Download

Miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc

Thông tin cổ đông

Thông tin doanh nghiệp

Đại hội cổ đông

Báo cáo thường niên

Địa chỉ: 69 Quang Trung - Quận Hải Châu - TP. Đà Nẵng.