A+ A A-

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020

Vào lúc 8 giờ 30 phút, thứ sáu ngày 29/05/2020, Công ty Cổ phần Kim khí Miền Trung tiến hành tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020; Địa điểm: Tại hội trường tầng 6 - Tòa nhà CEVIMETAL - 69 Quang Trung, Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng Thành phần: Cổ đông có mặt tại danh sách chốt ngày 02/03/2020. TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔNG ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020 đính kèm các đường link trên.

Trân trọng!

Thông tin cổ đông

Thông tin doanh nghiệp

Đại hội cổ đông

Báo cáo thường niên

Địa chỉ: 69 Quang Trung - Quận Hải Châu - TP. Đà Nẵng.