Địa chỉ: 69 Quang Trung - Quận Hải Châu - TP. Đà Nẵng.