Công ty cổ phần  Kim khí Miền Trung - CEVIMETAL ( trước đây là Công ty Kim khí Miền Trung ) là Doanh nghiệp Nhà nước hạch toán độc lập, thành viên của Tổng Công ty Thép Việt Nam. Công ty có lịch sử hình thành và phát triển như sau. 

Năm 1995, Công ty Kim khí và Vật tư tổng hợp Miền Trung được thành lập theo Quyết định số 1065/QĐ-TCCBĐT ngày 20/12/1994 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp nặng trên cơ sở hợp nhất Công ty Kim khí Đà Nẵng và Công ty Vật tư thứ liệu Đà Nẵng

Xem tiếp >>

Bản cáo bạch - Công ty CP Kim khí Miền trung

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI CHẤP THUẬN ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN CHỈ CÓ NGHĨA LÀ VIỆC ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN ĐÃ THỰC HIỆN THEO CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT LIÊN QUAN MÀ KHÔNG HÀM Ý ĐẢM BẢO GIÁ TRỊ CỦA CHỨNG KHOÁN. MỌI TUYÊN BỐ TRÁI VỚI ĐIỀU NÀY LÀ BẤT HỢP PHÁP

BẢN CÁO BẠCH

CÔNG TY CỔ PHẦN  KIM KHÍ MIỀN TRUNG

Giấy chứng nhận ĐKKD số 0400101605  do Sở kế hoạch và Đầu tư Đà Nẵng  cấp lần đầu ngày 28/12/2005, đăng ký thay đổi lần thứ 7 ngày 28/06/2010

NIÊM YẾT CỔ PHIẾU

TRÊN SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

(Đăng ký niêm yết  số............  do……………………….Ngày ....... tháng..... năm 2010)

BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN SẼ ĐƯỢC CUNG CẤP TẠI

1 - Công ty cổ phần Kim khí Miền Trung

Địa chỉ:            16 Thái Phiên, thành phố Đà Nẵng

Điện thoại:      0511 3821604             Fax: 0511 3823306

2  - Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCBS)

Trụ sở:             Tầng 17 - Tòa nhà Vietcombank - 198 Trần Quang Khải - Hà Nội

Điện thoại:      04- 3 9360261                                     Fax: 04-3 9360262

Website:          www.vcbs.com.vn

Chi nhánh:       Số 10 Hải Phòng Thành phố Đà Nẵng

Điện thoại:      0511-3 888991                                    Fax: 0511-3 888881

NGƯỜI ĐƯỢC UỶ QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN

Họ tên:           Trần Nguyễn Hoàng Nam Thành Tuấn

Chức vụ:         Kế Toán Trưởng

Điện thoại:      0511 3835008                                     Fax: 0511 3823306