Công ty cổ phần  Kim khí Miền Trung - CEVIMETAL ( trước đây là Công ty Kim khí Miền Trung ) là Doanh nghiệp Nhà nước hạch toán độc lập, thành viên của Tổng Công ty Thép Việt Nam. Công ty có lịch sử hình thành và phát triển như sau. 

Năm 1995, Công ty Kim khí và Vật tư tổng hợp Miền Trung được thành lập theo Quyết định số 1065/QĐ-TCCBĐT ngày 20/12/1994 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp nặng trên cơ sở hợp nhất Công ty Kim khí Đà Nẵng và Công ty Vật tư thứ liệu Đà Nẵng

Xem tiếp >>

KMT: Thay đổi Tổng Giám đốc

Kính gửi :        -     Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước

                         -    Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

                        -     Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

  1. Tên công ty :                    Công ty cổ phần Kim khí Miền trung
  2. Mã chứng khoán :            KMT
  3. Địa chỉ  trụ sở  chính : 16 Thái phiên , quận Hải Châu, TP. Đà Nãng
  4. Điện thoại:           05113 821 824            Fax : 05113 823 306
  5. Người thực hiện công bố thông tin : Trần Nguyễn Hoàng Nam Thành Tuấn
  6. Nội dung thông tin công bố :

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2011 số:        448/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/04/2012.

Căn cứ Nghị quyết HĐQT Công ty số 445/NQ-KKMT ngày 28/04/2012 v/v bổ nhiệm Tổng Giám đốc Công ty.

Công ty cổ phần Kim khí Miền Trung xin trân trọng thông báo về việc thay đổi Tổng Giám đốc Công ty và là người đại diện theo Pháp luật của Công ty như sau:

- Họ và tên:     Thân Thanh

- Sinh ngày:     30/12/1965

- CMND: 200713144    cấp ngày: 23/03/2010, nơi cấp: CA Đà Nẵng

- Nơi thường trú:  269 Nguyễn Hoàng, Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng

- Chỗ ở hiện nay: Lô B2.1 Khu Biệt Thự Đảo Xanh, P.Hòa Cường Bắc, Q.Hải Châu,   TP. Đà Nẵng

- Giữ chức vụ: UV.HĐQT - Tổng Giám đốc Công ty

- Thời gian: Kể từ ngày: 28/04/2012

            Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin công bố.